REPORTAŻE dla Agencji EAST NEWS

Przykłady moich fotografii dla EastNews w Warszawie.